Wolkjes?

hoe een klein glazen voorwerp een wereld van verschil maakt …

Wat begon als een ideetje voor een kerstobject, kan je uitvoerig lezen in alle persteksten. Eén iets is zeker: we hadden nooit verwacht dat ons oorspronkelijk prototype zoveel verschillende broertjes en zusjes zou krijgen. Bij aanvang dachten we er een hondertal te maken. Echter reeds de eerste avond na het posten op instagram kwamen er honderden  bestellingen binnen. En dan kwam de lancering met de burgemeester en de pers …. van 300 werden het er 400, 500 en 600. In ons restauratie-atelier dienden ondertussen ook de lopende opdrachten afgewerkt en opgeleverd te worden. Stilletjes dachten we: en zie dat het er nu eens 1000 worden? Kunnen we dat wel? Lang hoefden we niet te twijfelen, want het werden er duizend. Dus kwamen we in de problemen met onze glasvoorraad, de zilveren ringetjes, onderdelen voor de zaagmachine. Begin december stond de teller op 1100. Om zoveel mogelijk mensen een plezier te doen,  besloten we het ons bouwverlof later te laten starten en de productie ook tijdens de week-ends te laten doorlopen. Op 20 december waren we de kaap van 1400 bestellingen voorbij … Omdat de vraag maar bleef komen, besloten we, samen met ‘Boven de Wolken’  het project verder te zetten. Zo werden er in 2021 meer dan 150 wolkjes verzonden. De prijs in 2022 is 8 euro gebracht (met nog steeds 2 euro voor de organisatie ‘Boven de Wolken’) en 8,5 euro voor wie graag de naam erbij geplaatst zag. We willen bewust onze handgemaakte  wolkjes ‘goedkoop’ aanbieden, zodanig dat ze passen binnen ieders budget. En omdat alle kindjes gelijk zijn, worden ze maar in één kleur en vorm gemaakt. Dat is een keuze waaraan we heel sterk willen houden!

<< Boven de Wolken

Au delà Des Nuages >>

Nous avions l’idée de fabriquer un petit objet pour Noel. Jamais nous aurions pensé que notre prototype de départ aurait autant de frères et sœurs différents. Nous espérions en produire une centaine début du mois de novembre. Mais, après publication des nuages sur notre page Instagram, les commandes ont commencé à rentrer. Nous avons terminé le premier soir avec 300 commandes ! Nous avons également pris la peine de lancer notre projet avec le bourgmestre et la presse. Le nombre de commandes faisait que croître, 400, 500 et 600. Entretemps nous devions finir les autres commandes afin de pouvoir les livrer. Nous nous demandions si le nombre n’augmenterai pas jusque 1000. Et oui, nous avons atteint les 1000 commandes. Nous avons eu quelques soucis avec notre réserve de verre, les anneaux en argent et les pièces des machines. Début du mois de décembre nous avions atteint les 1200 commandes. Nous avons décidé de garder notre atelier ouvert le week-end avant Noel, le début des congés du bâtiment. Le 20 décembre nous avons finalement dépassé le cap des 1400 commandes. Grâce au grand succès, nous avons décidé de poursuivre ce projet en 2021. Cette fois nous travaillerons sans sponsor. En 2022 le prix sera de 8 euro (2 euro pour l’association « Au-delà Des Nuages ») et 8,5 euro si un nom doit être ajouter. Les nuages sont plutôt bon marché afin que tout le monde ait la possibilité d’en acheter. Et puisque tous les enfants sont égaux, les nuages sont disponible qu’en une seule couleur et forme. C’est un choix important pour nous.

Het productie-

proces

Processus de fabrication

Een groot glazen blad wordt in verschillende stukken gesneden. Daarop wordt het figuurtje van de wolk getekend als vorm voor het uitsnijden. Het manueel zagen zelf gebeurt telkens weer op een andere manier. Zo zijn we zeker dat elk wolkje uniek is en dat er geen duplicaat van bestaat. Na het zagen worden al de wolkjes één voor één gepolierd, worden ze gewassen en gedroogd. Daarna schilderen we manueel op elk wolkje een gezichtje. Vervolgens gaan ze per 50 in de oven om 12 uur te bakken. Na hun baktijd en koelperiode worden ze dan met koperfolie gefolied om nadien gesoldeerd te worden met zilversolduur. Er wordt een ringetje geplaatst en ze krijgen een laatste potsbeurt. Pas dan is het wolkje klaar om te vertrekken …

Une grande feuille en verre est découpée en plusieurs morceaux. Sur ce, le nuage est dessiné pour ensuite le découper. Le sciage manuel se fait chaque fois d’une manière différente. Ainsi nous saurons pertinemment queles nuages seront uniques. Ensuite, les nuages sont polis un par un afin qu’il n’y ait plus de côtés tranchants, lavés et séchés. Chaque nuage reçoit un petit visage, peint manuellement. Par la suite ils iront, par 50, au four, pour cuire pendant 12 heures. Après une période de refroidissement, les nuages sont revêtus d’une feuille de cuivre et soudés. Ils reçoivent un anneau et sont nettoyés. Le nuage est prêt pour envoi.

 

Opgelet: bij bestellingen van enkel wolkjes met naam, moet je aankruisen dat er 0 wolkjes zonder naam gevraagd worden en vice versa! Pour les commandes de nuages ​​uniquement avec nom, vous devez cocher que 0 nuages ​​sans nom sont demandés et vice versa! 

Aantal

Nombre

15 + 7 =

Maak de rekensom en duw op ‘indienen’ om te bestellen ** Faites le calcul et pousse ‘Indienen’ (=Valider) pour commander.

Alle bestellingen worden verzonden als pakje van B-post met track and trace nummer. De kostprijs hiervoor (tot aan 10 stuks) is € 6,90. Verzendingen naar Nederland vanuit België kosten € 17,00.

Toutes les commandes sont expédiées sous forme de colis B-post avec numéro dede trace. Le prix  (jusqu’à 10 pièces): 6,90 €.

Alle bestellingen zijn betaalbaar op factuur binnen de 14 dagen – Toutes les commandes sont payables sur facture dans les 14 jours.

Pin It on Pinterest