REstauratie en herstel van vergeten glorie

De glasramen waren gedeeltelijk een schenking van de Canadezen na de bevrijding.

Restauratie Glasramen

 

  Jarenlang werd de Ryelandtzaal bijna niet of nauwelijks gebruikt. Met aangenzende kraakpanden en een leegstaande oude kazerne, werden de glasramen dan ook vaak het mikpunt van vandalisme. In 2018 was er zelf nog sprake van de verkoop van de zaal met aanpalende gronden. Gelukkig ging dit niet door. 

  De Ryelandtzaal was de kerk van het voormalig Theresianenklooster. In 1783 werd het klooster op bevel van keizer Jozef II opgeheven. Het werd overgenomen door zusters apostolinnen, die in 1803 door de Fransen werd afgeschaft. Het oude klooster werd militair hospitaal en de kerk een oogkliniek. Vanaf 1820 werd de kerk ter beschikking gesteld van de protestantse en van de anglicaanse eredienst. De anglicanen gaven er de naam Saint Mary’s Church aan en hielden deze als hun parochiekerk in gebruik tot aan hun verhuis naar het Keersken in 1985.

  De kerk werd rond 1985 gerestaureerd tot concertzaal en genoemd naar de Brugse componist Joseph Ryelandt. Een nieuw orgel werd geplaatst. De zaal werd een bijhuis van het Brugs Muziekconservatorium, voor orgellessen en allerhande uitvoeringen. Het werd ook gebruikt door verschillende koor- en muziekverenigingen. Ook werden af en toe burgerlijke uitvaartceremonies gehouden.

  In 2018 had het stadsbestuur het voornemen de Ryelandtzaal te verkopen aan een projectontwikkelaar die vooruitzichten had met het achtergelegen Theresianenklooster. Toen dit bekend werd, kwam hiertegen vanuit verschillende hoeken protest en het stadsbestuur borg dit voornemen op. Uiteindelijk mochten wij in juni 2019 de glasramen restaureren. De beelden hieronder geven een overzicht van voor, tijdens  en na.

  voor

   

   OP DE STELLING

    

    gerestaureerd

     

     Pin It on Pinterest