Ondoordacht loodverbod op Europese agenda

 

 

Je houdt het soms niet voor mogelijk met waar ze zich in Europa mee bezig houden, maar ondertussen denken ze daar aan een verbod op het gebruik van lood. Willen we ons erfgoed kunnen onderhouden en doorgeven aan het nageslacht dan  moeten we daartegen reageren!
 
Europa wil een verbod op lood. We moeten dat tegengaan door vóór 2 mei 2022 te reageren. 

Wil je kort en goed reageren, dan kan dit ook door onderstaande petitie te ondertekenen en het te delen op je facebook en instagram. 

Een onbegrijpelijk initiatief van het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dwingt ons om gezamenlijk actie te ondernemen. Het ECHA is van plan om ‘lood’ in al zijn vormen op de zogenaamde bijlage XIV (“Lijst van vergunningsplichtige stoffen”) te plaatsen. Dat zou betekenen dat voor elk gebruik van deze stof (productie, verwerking, opslag) een speciale vergunning nodig zou zijn.
In het geval van nieuw of historisch glas-in-lood betekent dit dat noch de vervaardiging, noch de conservatie/restauratie, noch de opslag of presentatie, b.v. in een museum, meer mogelijk zou zijn zonder een speciale vergunning.
Op het eerste gezicht klinkt dit nieuws als een internetvervalsing. Het komt echter helaas overeen met de feiten. Ter informatie hebben wij de desbetreffende websites onderaan bijgevoegd. Voordat het desbetreffende materiaal op deze lijst wordt geplaatst, is er echter een raadplegingsprocedure waarbij elke burger, alle betrokken commerciële bedrijven en ook alle instellingen (bv. belangengroepen, verenigingen, genootschappen, musea, erfgoedbureaus) opmerkingen kunnen maken over deze procedure.
 
 
Schrijf zo mogelijk een passende commentaar uit naam van uw instelling, bedrijf of zelfs als privé-persoon!
Bijgevoegd vindt u een voorbeeldbrief in 4 talen, die u op uw eigen briefpapier mag gebruiken of naar eigen inzicht mag wijzigen.
Gelieve uw opmerkingen te uploaden naar de desbetreffende website van ECHA: https://echa.europa.eu/nl/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/-/substance-rev/686

Voor wie het nauwelijks kan geloven en de bronnen zelf wil raadplegen: 

Dit zijn de links naar de bronnen, maar onderaan de mail vind je snel en duidelijk uitgelegd wat er gaande is en vooral hoe we kunnen reageren om te vermijden dat ons kunstambacht en patrimonium aan glasramen ophouden te bestaan!

 

Pin It on Pinterest